แล้วทุกๆ อย่างจะง่ายขึ้น!

Now you can do more easier.

FROM Microsoft Imagine TO

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

im 2.1

ระบบจัดการบัญชีเบ็ดเสร็จของไอทีลาดกระบัง

ITFORGE_UFOx

ระบบเครือข่ายไร้สายเฉพาะคณะไอทีลาดกระบัง